menu
cz

Společně jsme Nezastavitelní

Registrace do ročníku 2019

Ambasadoři

Heřman Volf

Ambasador projektu

Přidej se k Nezastavitelným.

Jiří Ježek

Ambasador projektu

Společně jsme silnější.

Chci se registrovat

Chceš znovu sportovat? Přidej se k Nezastavitelným!

Žiješ s handicapem, ale nic v tobě nezastaví touhu žít opět aktivně? Pošli nám svůj příběh a řekni si o sportovní vybavení, které bys potřeboval ke splnění svých sportovních snů. Možná právě ty rozšíříš řady Nezastavitelných v dalším ročníku!

Poslechni si
zkušenosti Nezastavitelných
2017 a zjistíš, že není
čeho se bát.

Přehrát

Takhle probíhá focení
a natáčení Nezastavitelných.
Pokud se před kamerou necítíš,
nějak už to vymyslíme.

Přehrát

Zaregistruj se

Vyber nebo přetáhni soubor

Vyber nebo přetáhni soubor

Ano, souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených výše ve formuláři pro účel mé účasti na projektu „NEZASTAVITELNÍ by BIRELL“ a jeho vyhodnocení - a to na dobu tří let. Prohlašuji tímto, že jsem byl/a řádně v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informován/a, a to mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, o svém právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o právech podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména v případě, kdy je zpracování v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů či v rozporu se zákonem, právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu (tj. zejména blokování, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů). Zpracovatelem údajů je společnost SYMBIO Digital, s.r.o., se sídlem Na Maninách 14, 170 00 - Praha 7, IČO: 26492407. Správcem údajů je společnost Plzeňský Prazdroj a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, 301 00 - Plzeň, IČO: 45357366.

Ano, uděluji bezvýhradný a bezúplatný souhlas s využitím fotografie, které jsem připojil ke formuláři a to pro účely prezentace, reklamy a propagace Prazdroje a jeho výrobků, a to umístěním na internetu (tj. na webových stránkách Prazdroje a dalších webových stránkách) v souvislosti s projektem „NEZASTAVITELNÍ by BIRELL“.

Ano, souhlasím se zpracováním osobných údajů (jméno, e-mail) pro účely zasílání obchodních sdelení spol. Plzeňský Prazdroj, a.s. („společnost“) - informací v súvislosti s produktmi společnosti, pro propagační a marketingové účely společnosti, zejm. pro propagaci, nabízení produktů a služeb společnosti, včetně zasílání informací o společností pořádaných akcích, soutěžích, hrách a jiných aktivitách, a to na období 10 let nebo do dřívějšího odvolání souhlasu.